Generalforsamling


Ordinær generalforsamling 2020 afholdes den 10. jan. kl. 14,00 i Medborgerhuset.

Ordinære generalforsamling afholdtes den 11. januar 2019 kl. 14,00 i Medborgerhuset.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent - Børge Ulriksen blev valgt.

2. Valg af 2 stemmetællere - Kirsten Pedersen og Åse Ulriksen blev genvalgt

3. Formandens beretning - klik på beretning.

4. Aflæggelse af regnskab - klik på regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for 2020 - Bestyrelsens forslag om forhøjelse til 150 kr

    blev vedtaget.           

6. Indkomne forslag - ingen.

7. Valg:       

      Bestyrelse:

        Bodil Gantzhorn - genvalgt

        Grethe Marcussen - genvalgt

        Hanne Stegemejer - genvalgt   

      Bestyrelsessuppleant:

        Erling Larsen - genvalgt     

      Revisor:

        Alex Knudsen - genvalgt

      Revisorsuppleant:

        Søren Andersen - genvalgt

8.   Eventuelt - formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamling og

      bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb samt tovholderne for kortspil og

      cykelture for deres indsats.Billeder fra generalforsamlingen:

   

Generalforsamling den 19. jan. 2018 kl. 14,00 i Medborgerhuset.

Grå skrift er link . hvis du klikke på det, kommer det frem:


Næstformand Bodil Gantzhorn overrækker Birthe Langaa Larsen, der har været medlem af bestyrelsen siden foreningens start i 2006, en buket blomster som tak for hendes store arbejde igennem de mange år.

Generalforsamling 22. jan 2017.

Grå skrift er et link - hvis du klikker på det kommer det frem:

  • Regnskab 2016
  • Billeder fra generalforsamlingen: (Klik på billedet - så bliver det større.)    Generalforsamling 22. jan. 2016.

    Grå skrift er et link - hvis du klikker på det kommer det frem:     

    .