Næste ordinære generalforsamling i Medborgerhuset den 15. januar 2021 kl. 14:00


                                                       - - - - - oooOooo - - - - - 


Ordinær generalforsamling 2020 blev afholdt den 10. jan. kl. 14,00 i Medborgerhuset.

Referat:

1. Valg af dirigent: Børge Ulriksen valg.

2. Valg af stemmetællere: Alex Knudsen og Harald Jensen blev valgt. 

3. Formandens beretning -  formanden gennemgik årets gang, der blev taget til efteretning.

4. Aflæggelse af regnskab - klik på regnskab. - Regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2021- fastsat uændret til 150 kr. pr. år.             

6. Indkomne forslag - ingen.

7. Valg:       

    Bestyrelse:

    Valg af formand: Henning Jørgensen ønskede ikke genvalg. -

                                 Kurt Holmsted foreslået og valgt.

    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Knud Erik Stegø - genvalgt

     Hans Pedersen - genvalgt

     Jørgen Lund  - nyvalgt 

           

      Bestyrelsessuppleant:

       Henning Jørgensen - nyvalgt            

     

      Revisor:

       Kirsten Pedersen - genvalgt


      Revisorsuppleant:

      Aase Ulriksen  - genvalgt


8.   Eventuelt - formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamling og

      bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.


       Kurt Holmsted takkede for valget til ny formand, medens næstformand Bodil Gantshorn

       takkede Henning Jørgensen for hans indsats for klubben igennem 11 år i bestyrelsen,

       heraf de sidste 4 som formand.


      Billeder fra generalforsamlingen:  

20200110 Generalforsamling (7)
20200110 Generalforsamling (4)
20200110 Generalforsamling (1)
20200110 Generalforsamling (11)
20200110 Generalforsamling (2)
20200110 Generalforsamling (6)
20200110 Generalforsamling (8)
20200110 Generalforsamling (9)
20200110 Generalforsamling (10)

Bodil overrækker Henning en erkendt-lighed for "lang og

tro tjeneste."