Foreningens arrangementer er kun for medlemmer.


Tilmelding til arrangementer skal altid ske ved opringning til det opgivne telefonnummer og ikke til telefonsvarer eller ved sms.

Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, da der i modsat fald vil blive opkrævet deltagergebyr til dækning af Seniorklubbens omkostninger.

Ved indbetaling på foreningens konto - husk at anføre navn(e) og hvad betalingen dækker.

Hvornår er det nu, det sker?


03.08. Start tilmelding til ”Det Blå Hus” og Københavns Zoo.

27.08. 1-dags udflugt til ”Det Blå Hus” og Københavns Zoo.

09.09.  Sangaften.

14.09.  Start tilmelding Villy Høj.

02.10.  Underholdning ved Villy Høj.

07.10.  Sangaften.

19.10.  Start tilmelding Kresten Drejergaard.

30.10.  Foredrag med Kresten Drejergaard.

02.11.  Start tilmelding julefrokosten.

16.11.  Start tilmelding julesangaften.

19.11.  Julefrokost.

02.12.  Julesangaften.

Alle arrangementer - kun for medlemmer.


Tilmelding pr. telefon kun ved personlig henvendelse.

Alle tilmeldinger efter princippet ”først til mølle”.

Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, da du ellers vil blive opkrævet deltagergebyr til dækning af seniorklubbens omkostninger.

Ved indbetaling på foreningens konto – husk at anføre hvad betalingen dækker.