Seniorklubbens historie:


Seniorklubben har sin oprindelse i SIDs efterlønsklub, der talte ca. 80 medlemmer. De mødtes i SIDs lokaler på torvet i Bogense til kortspil og andre sociale aktiviteter som bankospil m.m.


I forbindelse med SIDs sammenlægning i 2005 skulle efterlønsklubberne i Bogense og Søndersø også sammenlægges, men da der ikke kunne opnås enighed om præmisserne for en sammenlægning blev tidligere pedel på Nordfyns Gymnasium Harald Jensen, der havde været kandidat til den nye bestyrelse i den sammenlagte klub, opfordret til at oprette en ny forening, der kunne forsætte Bogense efterlønsklubs aktiviteter.


Det indvilgede han i på betingelse af, at klubben skulle være uafhængig af såvel fagforeninger som politik, så alle kunne opnå medlemskab.


Han begyndte herefter at indsamle underskrifter for at sikre sig opbakning til den nye forening og indsamlede på kort tid over 50 underskrifter.


I begyndelsen af jan. 2006 indkaldte han til stiftende generalforsamling den 21. jan. i Bogense Boligforenings mødelokale i Adelgade og ”Bogense Seniorklub af 2006” så dagens lys – naturligvis med Harald som formand.


Også Birthe Langå Larsen blev valgt i bestyrelsen og har været det indtil generalforsamlingen i 2018..


Klubbens mange forskellige aktiviteter viste sig at være meget populære og i årenes løb er den vokset til over 500 medlemmer.


Ved generalforsamlingen i jan. 2016 fandt Harald efter 10 år i formandsstolen tiden moden til at trække sig og overlade stolen til yngre kræfter.


På klubbens forårsfest i april 2016 blev Harald Jensen udnævnte til æresmedlem, som tak for indsatsen igennem de mange år.


Her ses Harald Jensen og hans nu afdøde hustru Ella og trofaste hjælper igennem alle årene.