Formanden har ordet…


2020 bliver et helt anderledes år, som bliver husket mange år frem.

Seniorklubbens arrangementer startede rigtig godt med 2 velbesøgte

sangaftener og et spændende virksomhedsbesøg i Den gamle Købmandsgård

samt et foredrag af Roar Møgelbjerg om hans tid som ”turistminister” i

Bogense.

Men så gik alt i sort, da Coronaen tog sit indtog i Danmark i begyndelsen af

marts, hvorefter vi måtte aflyse samtlige arrangementer frem til 3. juni, hvor

vi kunne genoptage cykelturene.

De mange aflysninger sætter sit præg på efterårets program, idet mange af

arrangementerne søges gennemført i ændret udgave. – Vi håber meget, at

det bliver muligt at gennemføre dem. – Pragturen søges i stedet gennemført

i september 2021.Coronakrisen er langt fra overstået endnu….


Bestyrelsen har besluttet at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for samvær under krisen.

Det betyder desværre, at vi er nødt til at lave nogle begrænsninger i vores program for efteråret.


Københavnerturen den 27. august er aflyst på grund af for få tilmeldte og måske nye retningslinjer om brug af mundbind under bustransport m.v.


Sangaftenerne er aflyst indtil videre. – Retningslinjerne siger, at der skal være 2 m mellem personer der synger, så det vil kræve en så stor nedskæring i antallet, der kan deltage, at det ikke giver mening. – Hvis retningslinjerne stadig gælder til Julesangaften i Skovby, finder vi nok på noget andet, så reservér foreløbig aftenen den 2. dec. – Gløggen vil vi ikke undvære. Max deltagertal på 90.


Underholdning med Villy Høj den 2. oktober forventes gennemført. Afstandskravene her er 1 m mellem tilhørerne og 2 m til underholderen og der må ikke synges med.


Foredrag med Kresten Drejergaard den 30. oktober forventes ligeledes gennemført med samme afstandskrav.


Julefrokost den 19. november forventes også gennemført, dog med max. antal deltagere på 90. Hvis vi ikke må danse, finder vi på noget andet.


Følg løbende med på vores hjemmeside: bogenseseniorklub.dk/aktuelt

Vi håber på forståelse for vores dispositioner.


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen