Formanden har ordet…


2020 bliver et helt anderledes år, som bliver husket mange år frem.

Seniorklubbens arrangementer startede rigtig godt med 2 velbesøgte

sangaftener og et spændende virksomhedsbesøg i Den gamle Købmandsgård

samt et foredrag af Roar Møgelbjerg om hans tid som ”turistminister” i

Bogense.

Men så gik alt i sort, da Coronaen tog sit indtog i Danmark i begyndelsen af

marts, hvorefter vi måtte aflyse samtlige arrangementer frem til 3. juni, hvor

vi kunne genoptage cykelturene.

De mange aflysninger sætter sit præg på efterårets program, idet mange af

arrangementerne søges gennemført i ændret udgave. – Vi håber meget, at

det bliver muligt at gennemføre dem. – Pragturen søges i stedet gennemført

i september 2021.