Aktivitetsplan02.09. Busrejse til Norge

09.09. Start tilmelding til Kongernes Jellng.

11.09. Sangaften

25.09. Udflugt til Kongernes Jelling

30.09. Start tilmelding til virksomhedsbesøg Flensted Mobiler

02.10. Sangaften

10.10. Virksomhedsbesøg Flensted Mobiler

14.10. Start tilmelding til virksomhedsbesøg Kunstgården

24.10. Virksomhedsbesøg Kunstgården

04.11. Start tilmelding julefrokost

06.11. Sangaften

18.11. Start tilmelding julesangaften

21.11. Julefrokost

04.12. JulesangaftenAlle arrangementer - kun for medlemmer.


Tilmelding pr. telefon  kun ved personlig henvendelse. (ikke telefonsvarer  eller SMS)

Alle tilmeldinger efter princippet ”først til mølle”.


Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, da du i modsat fald

vil  blive opkrævet deltagergebyr til dækning af Seniorklubbens omkostninger.


Ved indbetaling på foreningens konto-husk at anføre hvad betalingen dækker.


 


Foreningens arrangementer er kun for medlemmer.


Tilmelding til arrangementer skal altid ske ved opringning til det opgivne telefonnummer og ikke til telefonsvarer eller ved sms.


Husk at melde afbud, hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, da der i modsat fald vil blive opkrævet deltagergebyr til dækning af Seniorklubbens omkostninger.


Ved indbetaling på foreningens konto - husk at anføre navn(e) og hvad betalingen dækker.